Kvalitetsbedömning för arabhästar 2009
 
Kvalitetsbedömning för arabhästar 2009 kommer att ske på de officiella bedömningar som arrangeras av olika hästavelsföreningar runt om i landet. Hittills har vi fått klart från Österlens Hästvänner att araber är välkomna. Dock kommer de att hamna i turordning efter de hästar/ponnyer som ska gå vidare till final, och kommer då att delta utom tävlan. Det resultatet blir då inofficiellt men från vår (AHIS) sida är resultatet officiellt. Om det blir tillräckligt många araber som genomför bedömningen så kan det finnas (ekonomisk) möjlighet att anordna en egen final i AHIS regi. Vi har diskuterat om att ansöka om att få ansluta oss till SPAF (Svenska Ponnyavelsförbundet), vilket skulle kunna öka möjligheterna för araberna att få delta “på riktigt” och inte utom tävlan.
 
I flera av de hästavelsföreningar som vi varit i kontakt med och som är positivt inställda till arabhästar, har flera arrangemang som kan vara av intresse för arabhästar att delta i så som sommarpremiering, utställning (där alla raser är välkomna), fölbedömningar, domarutbildningar och mycket annat.
 
Gå in på Österlens Hästvänner för att hitta mer information om kvalitetsbedömning. De har även 3-års test och Sommarpremiering där arabhästar är välkomna.
 
Nedan finner du fler hästavelsföreningar som har arrangemang där arabhästar är välkomna. Fler föreningar fylls på efterhand.
 
Nord Skånes Hästvänner
Norra Älvsborgs Hästavelsförening
Södermanlands Hästavelsförening
 
Kontaktperson i AHIS för frågor om kvalitetsbedömning mm:
Emelie S- Kajle.

 

Krafft Ungponny
 
Den 4 mars startade kvalperioden för årets omgång av Krafft Ungponny i hoppning. Tävlingen är öppen för 5,6 och 7-åriga ponnyer med svensk licens och svenskt mätintyg. Svenskt TR gäller, med undantag för ryttarens ålder – där gäller att ponny ej får ridas av överårig ryttare.

Krafft Ungponny 2009 är en hopptävling för ponny och ryttare upp till 18 år. Syftet är att främja utbildningen och utvecklingen av ungponnyer. Kvalperioden pågår fram till den 20 september 2009.
- Tanken är att det ska vara en morot för våra duktiga ponnyryttare att själva rida och utbilda sina ungponnyer, säger Daniel Bergqvist på Svenska Ridsportförbundet.

Årets final rids parallellt med SM-tävlingarna för ponny, den 9-11 oktober på Ljungby Ridklubb. Det är ponnyerna som är kvalificerade, alltså kan en annan ryttare rida om det till exempelvis skett ett ägarbyte. Däremot får inte den som rider vara äldre än 18 år. Kvalgränsen är för 5-åriga ponnyer två felfria LB och en felfri LA, får 6-åringar två felfria LA och en felfri MsvB samt för sjuåringar två felfria msvB.

Tävlingen är öppen för alla ponnyer kategori B, C och D som har svensk licens och mätintyg. Alla som klarar kvalificeringen har rätt att rida finalen.

Saxat Svrfs hemsida.

 
Krafft Ungponny 2009 Hoppning

DELTAGARE
Tävlingen är öppen för 5,6 och 7-åriga ponnyer med svensk licens och svenskt mätintyg.
Svenskt TR gäller, med undantag för ryttarens ålder – där gäller att ponny ej får ridas av överårig ryttare.

KVALIFIKATION
5-åringar: 2 felfria; Kat D 1.00m, Kat C 0.90m, Kat B 0,80m och
1 felfri; Kat D 1.10m, Kat C 1.00m, Kat B 0.90m
6-åringar: 2 felfria Kat D 1.10m, Kat C 1.00m, Kat B 0.90m och
1 felfri Kat D 1.20m, Kat C 1.10m, Kat B 1.00m
7-åringar: 2 felfria Kat D 1.20m, Kat C 1.10m, Kat B, 1.00m

Kvalifikation till final görs i avd B för 5-åringar och avd B eller avd A enligt TR för 6 och 7-åriga ponnyer.

Kvalifikation gäller ponny vilket innebär att olika ryttare kan rida kval och final. Dock gäller kvalificeringsbestämmelser till tävling enligt TR.

ANMÄLAN
Anmälningsblankett finns här:
http://www3.ridsport.se/templates/Pages/InformationPage____3296.aspx
Fullständigt ifylld anmälan mailas till
maria.edlen@ridsport.se och återföljs av en inbetalning på 100kr till Pg 507774-8.
När anmälan inkommit och betalning är registrerad hos SvRF är anmälan komplett.

DELTAGARBEVIS

Vid komplett anmälan skickas deltagarbevis från SvRF till den mailadress som anmälan skickades in på.
Detta deltagarbevis måste medföras till tävlingsplatsen och signeras av domare/överdomare efter slutförd ritt.

Deltagarbeviset skickas in senast 1/10 2009 till
maria.edlen@ridsport.se
alternativt till:

Svenska Ridsportförbundet
Maria Edlén
Ridsportens Hus
734 94 STRÖMSHOLM

KVALPERIOD

4/3 - 20/9
Kval kan ridas från det att inbetalning inkommit fram t.o.m. kvaltidens slut.

FINAL

Går över 3 omgångar och rids i samband med inomhus-SM.
Lottning om startordning sker till första omgången. I följande omgång startar den som har minst sammanlagt antal felpoäng och bästa tiden efter den senaste omgången sist, den med minst antal felpoäng näst sist osv.
Genomförd ritt i omgång 1 är en förutsättning för start i omgång 2.

5-åringar:
Dag 1, finalomgång 1: Kat D 1.00m, Kat C 0.90m, Kat B 0.80m bedömning A
Dag 2, finalomgång 2: Kat D 1.10m, Kat C 1.00m, Kat B 0.90m bedömning A
Resultaten från dag 1 och dag 2 sammanräknas och de 10 bästa går till final. Slutar fler ekipage på samma antal fel som det 10:e placerade går de till final som ådragit sig lika antal fel som det 10:e ekipaget.
Dag 3, final: Kat D 1.10m, Kat C 1.00m, Kat B 0.90m bedömning A, Omvänd startordning

6-åringar:
Dag 1, finalomgång 1: Kat D 1.10m, Kat C 1.00m, Kat B 0.90m bedömning A
Dag 2: finalomgång 2: Kat D 1.10m, Kat C 1.00m, Kat B 0.90m bedömning A
Resultaten från dag 1 och dag 2 sammanräknas och de 10 bästa går till final. Slutar fler ekipage på samma antal fel som det 10:e placerade går de till final som ådragit sig lika antal fel som det 10:e ekipaget.
Dag 3, final: Kat D 1.20m, Kat C 1.10m, Kat B 1.00m bedömning A. Omvänd startordning

7-åringar:
Dag 1, finalomgång 1: Kat D 1.10m, Kat C 1.00m, Kat B 0.90m bedömning A
Dag 2, finalomgång 2: Kat D 1.20m, Kat C 1.10m, Kat B 1.00m bedömning A
Resultaten från dag 1 och dag 2 sammanräknas och de 10 bästa går till final. Slutar fler ekipage på samma antal fel som det 10:e placerade går de till final som ådragit sig lika antal fel som det 10:e ekipaget.
Dag 3, final: Kat D 1.25, Kat C 1.15, Kat B 1,05 bedömning A. Omvänd startordning

Bedömning A gäller i alla omgångar och resultaten för samtliga omgångar summeras. Har två eller fler ryttare efter samtliga omgångar lika minsta antal felpoäng sker en omhoppning om segern. Omhoppning skall även äga rum om andra och tredje pris.

För mer information, kontakta:
Maria Edlén,
maria.edlen@ridsport.se
Daniel Bergqvist,
daniel.bergqvist@ridsport.se

Läs mer här: :
http://www3.ridsport.se/templates/Pages/InformationPage____3296.aspx